O mnie 


Urodziłem się 10 marca 1966 r. w Chobienicach (Wielkopolska), od najmłodszych lat mieszkam w Koninie. W 1981 r. ukończyłem naukę w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie, a w 1985 r. w II LO (wtedy jeszcze w Morzysławiu).

W roku 1991 ukończyłem studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu i rozpocząłem pracę zawodową na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, gdzie pracuję do tej pory. W 2000 r. uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii dziecięcej oraz obroniłem pracę doktorską z zakresu chirurgii dziecięcej uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Poza pracą w szpitalu udzielam się zawodowo w ambulatoryjnych poradniach specjalistycznych. W tym roku ukończyłem studia podyplomowe Zarządzanie i Organizacja na kierunku: administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

W wyborach samorządowych w 2002 r. zostałem wybrany Radnym Rady Miasta Konina. Działałem w komisjach: Finansów i Gospodarki Miejskiej; Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Byłem wiceprzewodniczącym Komisji Statutowej Rady Miasta oraz członkiem miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działając w Radzie Miasta Konina skutecznie zabiegałem o remont ul. Poznańskiej, budowę chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem i nasadzeniem zieleni na Osiedlu Chorzeń, budowę ul. Stokrotkowej, Fiołkowej, budowę Gimnazjum nr. 3, remont krytej pływalni na rondzie. Stale wnioskuję o wprowadzanie do budżetu Miasta kolejnych inwestycji, zwłaszcza dróg i obiektów sportowych ważnych dla społeczności lokalnej. Wspierałem swoim poparciem remonty i budowę wielu dróg, rozpoczęcie inwestycji Gimnazjum nr.2 „drugiej przeprawy przez Wartę” oraz infrastruktury sportowej w mieście i planów zagospodarowania przestrzennego. Brałem udział w licznych uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne oraz promujących Konin. Podejmuję skuteczne działania mające na celu poprawę dostępności mieszkańców Konina do poradni specjalistycznych zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania.

W wyborach do Rady Miasta w 2006 roku uzyskałem największą w Koninie liczbę głosów (1344) i zostałem wybrany jednogłośnie Przewodniczącym Rady Miasta Konina V Kadencji. To szczególnie trudne wyzwanie, gdyż w Radzie Miasta aktualnie działa 5 klubów radnych, podczas gdy w Sejmie RP funkcjonują obecnie cztery partie.

W tej kadencji Rada ma znacznie większy wpływ na działania inwestycyjne podejmowane w mieście. Jako Przewodniczący  Rady szczególną wagę przywiązuję do budowy osiedlowej infrastruktury: dróg i chodników osiedlowych, remontu wiaduktu Briańskiego, budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów. Uważam za bardzo ważną do realizacji w najblizszym czasie przebudowę mostu Toruńskiego z realizacją projektu bulwaru Nadwarciańskego oraz modernizacja amfiteatru. Celem tych działań jest  włączenie Warty w życie Konina, rewitalizacja przybrzeżnej jego części i stworzenie mieszkańcom dodatkowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu. Dostrzegam potrzebę budowy hali widowiskowo-sportowej z prawdziwego zdarzenia z widownią na kilka tysięcy osób.

Jestem również przekonany, że układ komunikacyjny miasta ulegnie znacznej poprawie po realizacji projektu obwodnicy północno-zachodniej, która połączy drogę krajową 25  (ul. Przemysłowa) z drogą krajową 92 (ul. Poznańska) w Kraśnicy oraz budowa wiaduktu pomiędzy ulicami: Paderewskiego i Wyzwolenia (priorytet dla PKP do realizacji w ramach budowy szybkiej kolei na Euro 2012).

Od 12 marca 2010 r. jestem kandydatem na prezydenta Miasta Konina.

Organizacje

 • Przewodniczący Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Wiceprezes Związku Zawodowego Lekarzy w Koninie do 2006
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Koninie
 • Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, Delegatura w Koninie
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych 
 • Aktywny członek wielu towarzystw i organizacji sportowych

Publikacje

 • Przewlekłe zapalenie kości w przebiegu ciężkich urazów kończyn dolnych. W.Steinke , H.Giełwanowski – Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej – Vol.3 (XXVIII)/2000
 • Zmiany kostne w chorobie Gauchera u trojga dzieci. W.Steinke – Chirurgia Dziecięca (Medyczna Praktyczna) – 1 ((1))/2000
 • Patologiczne złamanie szyjki kości udowej w przebiegu krwiopochodnego zapalenia stawu biodrowego. W.Steinke – Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej – Vol.4 (XXVIII)/2000
 • Diagnostyka ropnych zapaleń kości i stawów u dzieci w materiale Oddziału Chirurgii Dziecięcej W.Sz.Z. w Koninie . W.Steinke – Pediatria Polska – 5/2001
 • Epidemiologia urazów czaszkowo – mózgowych u dzieci w latach 1995-1999 w materiale Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Koninie. W.Steinke , H.Giełwanowski – Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej – Vol.5 (XXIX)/2001
 • Epidemiologia ropnych zapaleń kości i stawów w materiale Oddziału Chirurgii Dziecięcej W.Sz.Z. w Koninie.
  W. Steinke - Przegląd Pediatryczny 2004, Vol.34, No1
 • Rzadkie defekty kostne u dzieci w materiale Oddziału Chirurgii Dziecięcej W.Sz.Z. w Koninie. W.Steinke - Konińskie Forum Naukowe Tom I, Zeszyt 2
 • Epidemiologia urazów brzucha u dzieci na wsi i mieście w okresie 25 lat istnienia oddziału Chirurgii Dziecięcej w Koninie. J.Krucki, W.Steinke, P.Liberski, A.Kapyszewski, L.Nowak, S.Nowiński.

Sport

 • Mistrz Polski Radnych w tenisie ziemnym w 2005 r.
 • Mistrz Polski Samorządowców w tenisie w latach 2007, 2008, 2009 i 2010 – kategoria VIP
 • Medalista ogólnopolskich turniejów lekarzy w tenisie
 • Wielokrotny zwycięzca i medalista wojewódzkich turniejów lekarzy w tenisie
 • Wielokrotny medalista otwartych Mstrzostw Miasta Konina w tenisie
 • Kapitan reprezentacji siatkówki Akademii Medycznej
 • Wieloletni zawodnik drużyny siatkarskiej Górnika Konin i Aluminium Konin
 • Uczestnik wielu turniejów siatkówki plażowej, w tym Mistrzostw Wielkopolski
 • Mistrz Województwa szkół średnich w rzucie oszczepem
 • Rekreacyjnie uprawia: koszykówkę, narciarstwo i wędkarstwo
 • Organizator wielu imprez sportowych

Wyróżnienia

 • 5 kwietnia 2007 r. – otrzymał Medal Jakuba Szymkiewicza za wspieranie działalności programowej od Zarządu Konińskiego Towarzystwa "Trzeźwość"
 • 19 kwietnia  2007 r. – otrzymał Odznakę Przyjaciel Dziecka nr 42/07 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • 17 maja 2007 r. – Szkoła Podstawowa Nr 11 w Koninie przyznała Floriana 2007 w kategorii Przyjaciel Szkoły
 • 1 czerwca 2007 r. – od Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi przyznał Odznakę Zasłużony dla Klubu HDK nr 073
 • 20 listopada 2007 r. – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koninie przyznała tytuł Przyjaciela Integracji w kategorii SUPER KTOŚ
 • 7 października 2008 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie przyznała Medal 10-lecia PWSZ za wspieranie rozwoju uczelni
 • 7 listopada 2008 r. – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie odznaczył Medalem Szkoły za zasługi dla Ośrodka
 • 28 lutego 2009 r. – Komenda Hufca ZHP w Koninie nadała Honorową Plakietkę Hufcową nr 12/2008
 • 21 sierpnia 2009 r. – Wielkopolska Izba Lekarska nadała tytuł i odznakę nr 074 Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
 • 5 października 2009 r. – II liceum Ogólnokształcące w Koninie w dniu święta patrona wyróżniło Wiesława Steinke medalem pamiątkowym absolwenta tej szkoły
 • 2 grudnia 2009 r. – podczas dorocznej Barbórki wyróżniony honorowym kordzikiem za zasługi na rzecz KWB Konin SA w Kleczewie
 • 26 marca 2010 Związek OSP nadał brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
 • 25 października 2010 Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług nadała złotą odznakę 158/2010
 • 28 października 2010 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za pracę społeczną na rzecz dzieci nadało Odznakę Przyjaciel Dziecka 61/10
 • 21 kwietnia 2011 Decyzją Prezydenta Konina wyróżniony Odznaką za Zasługi dla Miasta Konina nr  1746-25/2011
 • 29 kwietnia 2011 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych nadał odznakę za zasługi nr 49451
 • 25 października 2011 odznaczony Krzyżem za zasługi dla ZIW RP nr 740
 • 10 grudnia 2011 wyróżniony Odznaką honorową za Zasługi dla Klubu Honorowych Dawców Krwi  nr 006
   

 

Aktualności
10. tytuł Mistrza w tenisie 
dodano dnia: 2016-07-12

Po raz 10. Wiesław Steinke został Mistrzem Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym. Jak co roku sztuki tej dokonał na kortach w Koninie.

czytaj więcej

W roboczą wizytą w chińskim Deyang 
dodano dnia: 2015-10-07

Delegacja samorządowa Konina od 23 do 28 września przebywała z roboczą wizytą w Deyang w Chinach na zaproszenie mera miasta - Zhao Hui.

czytaj więcej

Uhonorowany policyjnym medalem 
dodano dnia: 2015-07-27

W dniu 24 lipca 2015 odbyły się w Ślesinie doroczne powiatowe obchody Święta Policji. Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Miasta Konina został odznaczony brązowym medalem za „Zasługi dla Policji”.

czytaj więcej